Dokumenty do pobrania

CKU SWŁ w Łodzi - dokumenty do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w CRE WŁ w Łodzi pobierz
Informacja o dokumentach, jakie należy złożyć w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku pedagogicznym pobierz
 Kwestionariusz osobowy dla pracownika pobierz
Zgoda na wypłatę wynagrodzenia na wskazane przez pracownika konto bankowe pobierz
Zaświadczenie o stanie zdrowia /druk ZUS-N9/
pobierz
Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
pobierz
Wniosek o dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych /wczasy turystyczne,  sanatorium,  turnus rehabilitacyjny/
UWAGA !
Wypłaty świadczenia będą realizowane  wyłącznie na konto bankowe.
Osoby, które dotychczas korzystały z wypłaty w kasie, zobowiązane są do podania  numeru konta bankowego, na które należy
przelać świadczenie.

 

 

 

pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
/UCHWAŁA NR LV/684/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. wraz z załącznikami/
pobierz
Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

pobierz