Administracja

Sekretariat Dyrektora:   e-mail


Główny Księgowy:  
   e-mail


Sekretariat słuchaczy:
   e-mail

 

Specjalista ds. kadr i płac:      e-mail


Specjalista ds. kadr i bhp:
    e-mail