10.05.2020
EGZAMINY ZAWODOWE sesja letnia 2020 r.

Jakże długo wyczekiwana informacja Dzisiaj otrzymaliśmy potwierdzenie terminów egzaminacyjnych. Wszystkie wcześniej ustalone terminy egzaminacyjne dla poszczególnych kierunków kształcenia pozostają bez zmian, oprócz kierunku  Technik sterylizacji medycznej. Dla tego kierunku kształcenia przewidziane sa egzaminy w II-giej połowie sierpnia. Szczegółowe informacje dot. harmonogramu egzaminów otrzymacie u kierowników kierunków.

Teraz nic, tylko się uczyć i przychodzić do szkoły na zajęcia praktyczne.

 

Wytyczne obowiązkowe MEN, CKE i GIS

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć

Więcej informacji na stronie MEN

 

 

Last Updated on 7 czerwca, 2020 by admin_cku