1.09.2020 r.
Terminy składania deklaracji egzaminacyjnych na sesję zimową styczeń-luty 2021
Informujemy, że uczniowie/słuchacze przystępujący do egzaminów w sesji zimowej 2021 mogą składać wypełnione deklaracje przystąpienia do egzaminów zawodowych do wychowawców lub kierowników kierunków w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2020 r.

 

Deklaracje można pobierać od opiekunów semestrów lub tutaj  – Załącznik nr 3.

 

Informacja dotyczy również absolwentów szkoły, którzy nie przystąpili wcześniej do egzaminów lub nie zdali egzaminu w całości lub jego części.
Uwaga!
Absolwenci (podstawa programowa 2012) – złożenie deklaracji do 11.09.2020
Absolwenci (podstawa programowa 2017) – złożenie deklaracji do 15.09.2020

Uwaga! Niezłożenie deklaracji w terminie skutkuje pozbawianiem się możliwości przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej 2021.

Podstawa programowa 2019 – Technik sterylizacji medycznej:
Kierunek TSM ma wyznaczony przez CKE termin odbioru wyników w październiku 2020.

Last Updated on 1 września, 2020 by admin_cku