01.09.2022

Terminy składania deklaracji egzaminacyjnych na sesję Zima 2023

 

Informujemy, że uczniowie/słuchacze przystępujący do egzaminów w sesji Zima 2023 mogą składać wypełnione deklaracje egzaminacyjne do wychowawców lub kierowników kierunków

w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2022 r.

Deklaracje można pobierać od kierowników kierunków lub ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: 

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=9

Informacja dotyczy również KKZ oraz absolwentów szkoły, którzy nie przystąpili wcześniej do egzaminów (formuła 2012, 2017) lub nie zdali egzaminu w całości lub jego części.

Deklaracje egzaminacyjne należy złożyć do sekretariatu szkoły.

Last Updated on 1 września, 2022 by admin_cku