13.02.2018 r.

Komunikat dla słuchaczy zdających egzaminy zawodowe w sesji letniej 182 –  czerwiec lipiec 2018

Przypominamy, że słuchacze przystępujący do egzaminów  w  sesji  letniej /182 /mogą składać wypełnione deklaracje przystąpienia do egzaminów zawodowych do wychowawców lub kierowników kierunków w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2018 r.
Deklaracje można pobierać od opiekunów semestrów lub z naszej strony www: zakładka EGZAMIN ZAWODOWY  /Załącznik nr 3/.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali tego egzaminu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników mają możliwość złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2018 u dyrektora swojej szkoły.
Uwaga! Niezłożenie deklaracji w terminie skutkuje pozbawianiem się możliwości przystąpienia do egzaminów w sesji czerwiec-lipiec 2018.

Last Updated on 4 lutego, 2019 by admin_cku