Samorząd szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018
Przewodnicząca:
Marta Naporowska, klasa I TUK

Wiceprzewodnicząca:
Agnieszka Sass.

... Więcej...