Nowoczesne kształcenie techników automatyków

29.07.2021 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnił postępowanie na “Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wraz z modernizacją pracowni zawodowej i szkoleniami” realizowanego w ramach projektu: „Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników automatyków” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,... Więcej...


27.07.2021 r.
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wraz z modernizacją pracowni zawodowej i szkoleniami” realizowanego w ramach projektu: „Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników automatyków” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

... Więcej...


20.05.2021 r.
Informacja  dot. wyboru  wykonawcy – koordynator finansowy
dotycząca  zapytania ofertowego na wykonawcę, który zapewni:

  • koordynatora finansowego projektu w wymiarze 40 godzin miesięcznie
  • specjalisty ds.
... Więcej...


20.05.2021 r.
Protokół z komisyjnego otwarcia ofert – koordynator finansowy

W załączeniu Protokół z posiedzenia komisji ds. naboru kandydatów na stanowisko koordynatora finansowego w projekcie “Nowoczesne pracownie zawodowe –

... Więcej...