Konkursy, przetargi

07.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zakup sprzętu biurowego)

dalej zwane (ZO)

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie poza Ustawą – Prawo zamówień publicznych

(Dz.

... Więcej...


26.05.2022

ROZSTRZYGNIĘCIE

Na dostawę do projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników automatyków”

Treść >>

... Więcej...


10.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę do projektu Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników automatyków
nr RPLD RPLD.11.03.01-IZ.00-10-004/20
Priorytet XI Edukacja,

... Więcej...


10.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę do projektu Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych
nr RPLD RPLD.11.03.01-IZ.00-10-005/20
Priorytet XI Edukacja,

... Więcej...