Projekt UE Modernizacja pracowni zawodowych

5.09.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

... Więcej...


8.08.2018 r.

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na zakup doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie: technik elektroradiolog oraz technik masażysta wraz z instalacją i szkoleniami

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla części 1,

... Więcej...


7.08.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1, 2 i 3 zamówienia

W   wyniku przeprowadzenia     postępowania    o udzielenie    zamówienia    publicznego,    

... Więcej...


06.08.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

– dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU  powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego” w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

... Więcej...