Projekt UE Modernizacja pracowni zawodowych

19.09.2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest “Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

... Więcej...


14.09.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOPOSAŻENIE PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PIĘCIU ZAWODACH w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

... Więcej...


11.09.2018 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotycząca wyjaśnień dla Części 1 postępowania: doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog

Załącznik:

Informacja dla wykonawców z dnia 11.09.2018  >>

... Więcej...


7.09.2018 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotycząca wyjaśnień dla Części 2 postępowania: doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog

Załącznik:

Informacja dla wykonawców z dnia 7.09.2018  >>

... Więcej...