Projekt UE Modernizacja pracowni zawodowych

23.11.2018 r.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

“Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

... Więcej...


22.11.2018 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu na roboty budowlane znak Projekt/CKU/RB/4/2018

Szczegóły  >>

 

... Więcej...


13.11.2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego oraz instalacja monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

... Więcej...


30.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 

oznaczenie sprawy Projekt/CKU/RB/4/2018
Postępowanie, którego przedmiotem jest: „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury –

... Więcej...