Projekt UE Modernizacja pracowni zawodowych

21.11.2017 r.

“INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”

Treść informacji  –

... Więcej...


18.11.2017 r.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert dla zamówienia w Części 10.


Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 27 listopada 2017 r.

... Więcej...


18.11.2017 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotycząca wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Części 4.

Załączniki:

  • Informacja dla wykonawców z dnia 17.11.2017  –
... Więcej...


16.11.2017 r.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert dla zamówienia w części 3.

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 27 listopada 2017 r.

... Więcej...