Projekt UE Modernizacja pracowni zawodowych

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi (CKU SWŁ w Łodzi) realizuje projekt „MODERNIZACJA PRACOWNI ZAWODOWYCH CKU SWŁ W ŁODZI ODPOWIEDZIĄ NA OCZEKIWANIA RYNKU PRACY” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –

... Więcej...


28.12.2018 r.

Informacja o wyborze oferty w ramach przetargu na roboty budowlane/monitoring/

Znak postępowania: Projekt/CKU/RB/5/2018

„Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

... Więcej...


10.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert dla Wykonawców biorących udział w przetargu na roboty budowlane/monitoring/

Znak postępowania: Projekt/CKU/RB/5/2018

„Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

... Więcej...


28.11.2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego oraz instalacja monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

... Więcej...