Projekt UE Wygraj swoją przyszłość

21.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja,

... Więcej...


15.05.2018 r.

Dodatkowa rekrutacja uczestników na staż u pracodawców

Rozpoczynamy dodatkową rekrutację na staże zawodowe u pracodawców.  Rekrutacja uczestników projektu trwa od 15 do 21 maja br.

... Więcej...


9.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe  w sprawie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie “Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe” dla nauczycieli kierunku Technik masażysta

W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot.zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie “Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe”

... Więcej...


4.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe  w sprawie usługi szkoleniowej/kursu “Kurs trenerski I stopnia” dla nauczycieli kierunku Protetyk słuchu

W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –

... Więcej...