Projekt UE Wygraj swoją przyszłość

18.06.2018 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na  zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pracowni ćwiczeń przedklinicznych ofertę złożyła firma “TOMEK”

... Więcej...


8.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe na na dostawę mebli

W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja,

... Więcej...


6.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja,

... Więcej...


5.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, że w bazie konkurencyjności, pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111288#infowyk znajduje się informacja o wyborze oferty na usługi szkoleniowe dla słuchaczy/słuchaczek i nauczycieli/nauczycielek  CKU SWŁ w Łodzi.

... Więcej...