Projekt UE Wygraj swoją przyszłość

2.11.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę – doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE),

... Więcej...


23.10.2018 r.

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na zakup doposażenia pracowni do ćwiczeń przedklinicznych kierunku Higienistka Stomatologiczna, pracowni komputerowego doboru aparatów słuchowych dla kierunku Protetyk Słuchu

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla części 1,

... Więcej...


28.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja,

... Więcej...


19.06.2018 r.

Dodatkowa rekrutacja uczestników na staż u pracodawców

Rozpoczynamy dodatkową rekrutację na staże zawodowe u pracodawców.  Rekrutacja uczestników projektu trwa od 19 do 25 czerwca br.

... Więcej...