Projekt UE Wygraj swoją przyszłość

19.11.2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest:

Doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS),

... Więcej...


13.11.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS),

... Więcej...


 8.11.2018 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
dotycząca wyjaśnień dla postępowania: doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE),

... Więcej...


6.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja,

... Więcej...