Konkursy, przetargi

20.06.2022

Rozstrzygnięcie

Dot: ZAPYTANIE OFERTOWE (Zakup sprzętu biurowego) z dnia: 14.06.2022

TREŚĆ

... Więcej...


14.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zakup sprzętu biurowego)

dalej zwane (ZO)

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie poza Ustawą – Prawo zamówień publicznych

(Dz.

... Więcej...


14.06.2022

Rozstrzygnięcie

Dot: ZAPYTANIE OFERTOWE (Zakup sprzętu biurowego) z dnia: 07.06.2022

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na złożone oferty, których koszt przekraczał możliwości finansowe zamawiającego.

... Więcej...


09.06.2022

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników projektu

„Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników automatyków”

Szkolenia nauczycieli kierunków: technik automatyk

Nauczycieli kierunku technik automatyk oraz kierunków pokrewnych zapraszamy do udziału w projekcie.

... Więcej...