Akredytacje, certyfikaty

20.05.2013 r.

Konferencja „Edukacja normalizacyjna w szkole” pod patronatem Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego

Podczas pierwszej konferencji zorganizowanej wspólnie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  oraz Polski Komitet Normalizacyjny nasze Centrum otrzymało również certyfikat potwierdzający udział w organizacji systemu edukacji normalizacyjnej.... Więcej...


28.12.2011 r.

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi jako jedna z nielicznych placówek w kraju uzyskała z  dniem dzisiejszym 

... Więcej...