Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.... Więcej...