Kierunki kształcenia

Alfabetyczny wykaz kierunków kształcenia w naszej szkole
– rok szkolny 2018/19

DOKUMENTY DO POBRANIA TUTAJ  >>

Słuchacze naszej szkoły po  zdaniu zewnętrznego
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą  podjąć pracę
w kraju oraz
w państwach Unii Europejskiej.

... Więcej...