Kadra

Dokumenty do pobrania

CKU SWŁ w Łodzi - dokumenty do pobrania

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w CKU SWŁ w Łodzi pobierz Informacja o dokumentach,... Więcej...


... Więcej...ADMINISTRACJA

Specjalista ds. Sekretariatu:   e-mail

Główny Księgowy:     e-mail

Z-ca Głównego Księgowego:       e-mail

Specjalista ds.

... Więcej...


Dyrektor

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi

Dawniej:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

mgr Teresa Łęcka

>>e-mail<<

... Więcej...