Bez kategorii

 

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W ŁODZI
kształci w systemie dziennym i zaocznym.... Więcej...


Ubiegający się o przyjęcie do Samorządowej Szkoły Policealnej nr 2  składają następujące dokumenty:

  • podanie + kwestionariusz (druk do pobrania tutaj >>
... Więcej...


Szkoła Policealna nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego
im. M. Skłodowskiej-Curie
 

kształci bezpłatnie w systemie dziennym

Obecna Szkoła Policealna nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im.

... Więcej...


Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łodzi
kształci bezpłatnie w systemie wieczorowym i zaocznym.

O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci,

... Więcej...