O szkole   >>
Kontakt >>
Organizacja szkoły
 – Dyrektor
 – Administracja
– STATUT  CKU SWŁ w Łodzi – tekst ujednolicony
Baza dydaktyczna >>
Konkursy, przetargi  >>
Sprawozdania finansowe  za 2018 rok
Bilans
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Rachunek zysków i strat jednostki
Projekt UE Wygraj swoją przyszłość – dokumentacja  >>
Projekt UE Modernizacja pracowni zawodowych – dokumentacja >>
RODO >>
Rejestr stron usuniętych   >>
Instrukcja korzystania z  BIP  >>