O szkole   >>

 

Kontakt

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

91-029 Łódź,  ul. Wielkopolska 70/72

Telefon: (42) 651 69 93

tel/fax: (42) 651 41 65

e-mail: sekretariat@cku-lodz.edu.pl

 

Skrytka_ESP: /CKUSWL_Lodz/SkrytkaESP

 

Organizacja szkoły
 – Dyrektor
 – Administracja
STATUTY SZKOŁY tekst ujednolicony 2019     

 

 

 

 

  • Statut  Centrum Kształcenia Ustawicznego  Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi   >>
  • Statut Samorządowej Szkoły Policealnej w Łodzi  >>
  • Statut Szkoły Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi  >>
Baza dydaktyczna >>
Konkursy, przetargi  >>

Sprawozdania finansowe  za 2021 rok
Bilans
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Rachunek zysków i strat jednostki

PROJEKTY

Projekt UE Nowoczesne kształcenie techników automatyków  >>
Projekt UE Wygraj swoją przyszłość – dokumentacja  >>
Projekt UE Modernizacja pracowni zawodowych – dokumentacja >>
Inne projekty unijne  >>

RODO >>

Deklaracja dostępności  >>
Rejestr stron usuniętych   >>
Instrukcja korzystania z  BIP  >>

 

 

Last Updated on 9 maja, 2022 by admin_cku