O szkole   >>
Kontakt >>
Organizacja szkoły
 – Dyrektor
 – Administracja
STATUTY SZKOŁY tekst ujednolicony 2019       

  • Statut  Centrum Kształcenia Ustawicznego  Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi   >>
  • Statut Samorządowej Szkoły Policealnej w Łodzi  >>
  • Statut Szkoły Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi  >>
Baza dydaktyczna >>
Konkursy, przetargi  >>
Sprawozdania finansowe  za 2018 rok
Bilans
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Rachunek zysków i strat jednostki
Projekt UE Wygraj swoją przyszłość – dokumentacja  >>
Projekt UE Modernizacja pracowni zawodowych – dokumentacja >>
RODO >>
Deklaracja dostępności  >>
Rejestr stron usuniętych   >>
Instrukcja korzystania z  BIP  >>

 

 

Last Updated on 4 stycznia, 2021 by admin_cku