O szkole   >>
Organizacja szkoły
 – Dyrektor
 – Rada Pedagogiczna
 – Administracja
STATUT  CKU SWŁ w Łodzi – tekst ujednolicony
Baza dydaktyczna >>
Konkursy, przetargi  >>
Projekt UE Wygraj swoją przyszłość – dokumentacja  >>
Projekt UE Modernizacja pracowni zawodowych – dokumentacja >>
RODO >>
Rejestr stron usuniętych   >>
Instrukcja korzystania z  BIP  >>