27.11.2015 r.

Wspaniały sukces naszego Centrum – przyznanie akredytacji Łódzkiego Kuratora Oświaty

Z dumą i satysfakcją informujemy, ze nasze Centrum otrzymało dzisiaj decyzję o przyznaniu akredytacji Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów.  O akredytację, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, mogą ubiegać się m.in. publiczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.
Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości procesu kształcenia.
 

Dzisiaj najwyższa jakość prowadzonych przez nas szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi.

Kto wydaje decyzję o przyznaniu akredytacji ?

 • Akredytację przyznaje Kurator Oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej.
 • Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego.
 • Oceny placówki dokonuje zespół powołany przez Kuratora Oświaty.
 • W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: kuratora, pracodawców oraz wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy.

W ramach przyznania akredytacji naszej szkole Kurator Oświaty w Łodzi poddał ocenie:

 •     zatrudnioną  kadrę i jej kwalifikacje,
 •     systematyczność, sposób i narzędzia oceny zatrudnionej kadry,
 •     nasze programy nauczania,
 •     nasze wyposażenie w środki  dydaktyczne,
 •     materiały metodyczno – dydaktyczne udostępniane słuchaczom,
 •     sposoby i narzędzia do ewaluacji prowadzonego przez nas procesu kształcenia.

 

Decyzja o przyznaniu akredytacji:

Przeczytaj decyzję Łódzkiego Kuratora Oświaty  – 

 

Łódzki Kurator Oświaty przyznał akredytację  dla  niżej wymienianego zakresu kształcenia:

 1. Kurs na licencję  maszynisty
 2. Kurs kwalifikacyjny   PKZ. Technik  elektryk
 3. Kurs kwalifikacyjny E.7 Montowanie   maszyn  i urządzeń  elektrycznych. Technik  elektryk
 4. Kurs kwalifikacyjny  E.8 Montaż  i konserwacja   instalacji  elektrycznych. Technik  elektryk

Co akredytacja daje uczestnikom prowadzonych przez nas kursów?

 •     możliwość korzystania z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,
 •     możliwość otrzymania zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydanego przez wiarygodną placówkę.

 

 

Last Updated on 13 lutego, 2019 by admin_cku