30.03.2015 r.

Kolejni kandydaci na maszynistów z licencjami

Dzisiaj w siedzibie naszego Centrum miała miejsce uroczystość wręczenia zarówno licencji maszynisty  jak i świadectw ukończenia kursu na licencję maszynisty – koniecznych do uzyskania  licencji.
Szczęśliwym absolwentom dokumenty wręczył Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Witold Stępień , a w uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele przewoźników: Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Pan Andrzej Wasilewski oraz Dyrektor Zakładu Centralnego PKP Cargo – Pan Tomasz Abramczyk .
Licencje z rąk Pana Marszałka  odebrali uczestnicy V edycji kursu, natomiast świadectwa uprawniające do ubiegania się o licencję maszynisty uczestnicy VI edycji kursu.
 

Centrum kształci przyszłych maszynistów od trzech lat. Kursy są maksymalnie czteromiesięczne. W czterech edycjach uczestniczyły w sumie 143 osoby.

Żeby jednak samemu poprowadzić pociąg trzeba jeszcze zdobyć świadectwo maszynisty ucząc się zawodu w firmach zajmujących się przewozami kolejowymi. Słuchacze CKU SWŁ w Łodzi  nie mają z tym większego problemu, bo  wszyscy uczestnicy z poprzednich pięciu edycji kursu znaleźli zatrudnienie w Przewozach Regionalnych, PKP Cargo czy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Szóstą edycję ukończyło trzydziestu mężczyzn. – To sto procent słuchaczy – zachwala Andrzej Wasilewski, dyrektor ŁKA, który był szefem komisji egzaminacyjnej. – Wszyscy też osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie końcowym.
Ceremonia rozdania licencji została połączona z oficjalnym rozpoczęciem siódmej edycji kursu, która rozpoczęła zajęcia w dniu 13.03 2015 roku  /30 osób/.
Obecnie trwa nabór na VIII i IX edycję kursu.
Wszystkim posiadaczom nowych licencji życzymy powodzenia, a chętnych zapraszamy na kolejne edycje kursu.

Przypominamy, że w dniu 28 grudnia 2011 r. CKU SWŁ uzyskało akredytację Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i zostało wpisane na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty i świadectwo maszynisty.

Po zakończeniu uroczystości Pan Marszałek obejrzał pracownie dydaktyczne naszego Centrum.

Relację z dzisiejszego wydarzenia można znaleźć również na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi >>

 
   
   
 
   
   
   
   
 
 
 

Last Updated on 7 sierpnia, 2015 by admin_cku