18.09.2018 r.

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY – ostatnie wolne miejsca

Zapraszamy nakurs organizowany przez CKU SWŁ w Łodzi – Centrum szkoleniowe i egzaminacyjne.
Kurs adresowany jest do osób zamierzających w przyszłości podjąć pracę na stanowisku maszynisty, po spełnieniu wymagań Urzędu Transportu Kolejowego (jako organu wystawiającego licencję maszynisty – www.utk.gov.pl). Ukończenie kursu pozwoli uczestnikowi na zdobycie kwalifikacji zawodowych (zdobycie wiedzy i umiejętności oraz zdanie egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty – według Wytycznych Urzędu Transportu Kolejowego).
 

Uczestnik otrzymuje Świadectwo zdania egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty
a następnie składa do Urzędu Transportu Kolejowego Wniosek o wystawienie licencji maszynisty.
Program szkolenia oraz liczba godzin są zgodne z wymaganiami Urzędu Transportu Kolejowego.
Uczestnik otrzymuje komplet potrzebnych materiałów.
Kurs na licencję maszynisty składa się z części teoretycznej i części praktycznej (razem 298 godzin). Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele (2-3 weekendy w miesiącu) w sali wykładowej wyposażonej w materiały dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Wykładowcy są specjalistami z potwierdzonym doświadczeniem zawodowym, uprawnieni do prowadzenia zajęć na w/w kursie.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Centrum oraz złożenie wypełnionych prawidłowo dokumentów, których wzory są do pobrania na stronie internetowej szkoły (www.cku-lodz.edu.pl, zakładka – Kursy/Kurs maszynisty).

Last Updated on 22 listopada, 2020 by admin_cku