26.10.2021 r.
Projekt stypendialny pn. “Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”

 

Realizowany jest przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020; Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Last Updated on 26 października, 2021 by admin_cku