7.09.2021 r.
Terminy składania deklaracji egzaminacyjnych na sesję zimową styczeń-luty 2022
Informujemy, że uczniowie/słuchacze przystępujący do egzaminów w sesji zimowej 2022 mogą składać wypełnione deklaracje przystąpienia do egzaminów zawodowych do wychowawców lub kierowników kierunków w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2021 r.

Deklaracje można pobierać od opiekunów semestrów lub tutaj – Załącznik nr 3.

Informacja dotyczy również absolwentów szkoły, którzy nie przystąpili wcześniej do egzaminów lub nie zdali egzaminu w całości lub jego części.

 

Uwaga!

  • Absolwenci (podstawa programowa 2012) – złożenie deklaracji do 10.09.2021
  • Absolwenci (podstawa programowa 2017) – złożenie deklaracji do 15.09.2021


WAŻNE!  Niezłożenie deklaracji w terminie skutkuje pozbawianiem się możliwości przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej 2022.

Last Updated on 7 września, 2021 by admin_cku