22.02.2021 r.
Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
Podolog, Technik robotyk, Technik stylista i Technik dekarstwa to 4 nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, czyli również szkół policealnych, Minister Edukacji i Nauki podpisał odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Wprowadzenie nowych zawodów do klasyfikacji to odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

Nauka zawodu na kierunku PODOLOG będzie możliwa tylko w systemie dziennym i wieczorowym.
W kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach Technik dekarstwa, Technik stylista oraz Technik robotyk możliwe będzie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych /KKZ i KUZ/.
Wkrótce więcej informacji o możliwości podjęcia nauki na wybranych nowych kierunkach kształcenia zawodowego w naszej szkole od września 2021 r 🙂
Więcej informacji na stronie MENiS >>

Last Updated on 1 marca, 2021 by admin_cku