14.01.2021
Po feriach zimowych kontynuacja  zajęć w trybie hybrydowym
Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe mogą prowadzić zajęcia praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych – na takich zasadach jak przed feriami,
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

Last Updated on 14 stycznia, 2021 by admin_cku