27.10.2020 r.
W dniach 28.10 – 29.11.2020 wszystkie zajęcia w trybie zdalnym oraz zawieszone praktyki zawodowe

Od 27.10.2020 do 29.11.2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunkach szkolnych oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych /KKZ/,  zarówno teoretyczne jak i praktyczne,  będą prowadzone zdalnie, zgodnie z planem zajęć.

Aby w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, zalecamy telefoniczny bądź mailowy kontakt ze szkołą:

 

UWAGA PRAKTYKI ZAWODOWE:

 

Praktyka zawodowa na kierunkach szkolnych oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych na czas od 27.10.2020 do 08.11.2020 roku zostaje zawieszona.
Może być jednak realizowana w następujący sposób:

  • projekt edukacyjny,
  • wirtualne przedsiębiorstwo,
  • zaliczenie na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Nauka w trybie zdalnym obejmuje również pozycje książkowe, których lekturę zalecają Państwu nauczyciele.

W porozumieniu z nauczycielami biblioteki przedstawiamy procedury działalności biblioteki na czas obowiązywania ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

 
Poniżej publikujemy:

  • procedurę korzystania z zasobów biblioteki Centrum na czas zawieszonych zajęć w szkole –  do pobrania tutaj  >>
  • wzór oświadczenia, które każdy wypożyczający będzie zobowiązany wypełnić i zostawić w szkole –  do pobrania tutaj  >>

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z bogatych zbiorów naszej biblioteki – przypominamy, że nasz księgozbiór  liczy ponad 34 tysiące woluminów !

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
interpretacją zapisów powyższego aktu prawnego przez MEN z 26.10.2020 roku

/Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020 roku tj: zgodnie z § 1a rozporządzenia od dnia 23 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.Poz. 1870/

 

Last Updated on 26 listopada, 2020 by admin_cku