9.10.2020 r.
Podpisanie LISTU INTENCYJNEGO z Łódzką Koleją Aglomeracyjną

W dniu 09 października 2020 roku w siedzibie Spółki „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. przy ulicy Piłsudskiego 12 w Łodzi został podpisany LIST INTENCYJNY, którego przedmiotem jest współpraca przy opracowaniu programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w branży transportu kolejowego, w zakresie wskazanej kwalifikacji.


Interesariuszami porozumienia byli:
Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. oraz  Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.
Z  dokument podpisali: z ramienia Spółki – Prezes Spółki Janusz Malinowski oraz Członek Zarządu Jan Kotynia, natomiast z ramienia Centrum list podpisała Dyrektor Centrum Sylwia Laskowska.


Oba podmioty łączy wspólny włodarz i jest nim Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Grzegorz Schreiber.
Należy nadmienić, że obie instytucje podejmują wspólne działania  od 2011 roku i ich dotychczasowym sukcesem jest już XV edycja kursu na licencję maszynisty.
Obecnie przyszedł czas na nowe wyzwania, które niewątpliwie wzmocnią dotychczasową współpracę.

 

Informacja o tym wydarzeniu została odnotowana również na stronie serwisu informacyjnego Marszałka Województwa Łódzkiego   >>

 

smart
smart

Last Updated on 22 listopada, 2020 by admin_cku