20.05.2020
UWAGA osoby zdające egzaminy w sesji letniej 2019/20

Informacje od osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa, powinny zostać zgłoszone dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. (musi być uzasadnienie medyczne).
Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Last Updated on 7 czerwca, 2020 by admin_cku