27.01.2020 r.
Termin składania deklaracji na sesję letnią czerwiec – lipiec 2020
Przypominamy, że słuchacze przystępujący do egzaminów  w  sesji  letniej czerwiec – lipiec 2020 mogą składać wypełnione deklaracje przystąpienia do egzaminów zawodowych do wychowawców lub kierowników kierunków w nieprzekraczalnym terminie do 05.02.2020 r.
Deklaracje można pobierać od opiekunów semestrów lub z naszej strony www: zakładka EGZAMIN ZAWODOWY  /Załącznik nr 3/.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 i nie zdali tego egzaminu mogą złożyć Deklarację do 27 marca 2020 r.


Uwaga! Niezłożenie deklaracji w terminie skutkuje pozbawianiem się możliwości przystąpienia do egzaminów w sesji czerwiec-lipiec 2020.

Last Updated on 8 lutego, 2020 by admin_cku