30.08.2019 r.

Komunikat dla słuchaczy zdających egzaminy zawodowe w sesji zimowej styczeń – luty 2020
Informujemy, że słuchacze przystępujący do egzaminów w sesji zimowej 2020 mogą składać wypełnione deklaracje przystąpienia do egzaminów zawodowych do wychowawców lub kierowników kierunków w nieprzekraczalnym terminie do 9.09.2019 r.
Deklaracje można pobierać od opiekunów semestrów lub z naszej strony www – Załącznik nr 3.
Dotyczy to również absolwentów szkoły, którzy nie przystąpili wcześniej do egzaminów lub nie zdali egzaminu w całości lub jego części.

Uwaga! Niezłożenie deklaracji w terminie skutkuje pozbawianiem się możliwości przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej 2020.

 

Last Updated on 12 lutego, 2020 by admin_cku