Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi (CKU SWŁ w Łodzi) realizuje projekt „MODERNIZACJA PRACOWNI ZAWODOWYCH CKU SWŁ W ŁODZI ODPOWIEDZIĄ NA OCZEKIWANIA RYNKU PRACY” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w CKU SWŁ w Łodzi. Działania w projekcie koncentrują się na dostosowaniu kształcenia do aktualnych potrzeb i oczekiwań regionalnego rynku pracy oraz zbliżeniu warunków kształcenia do rzeczywistych warunków pracy.
Projekt zakładał dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które powinny w jak najpełniejszym stopniu mieć możliwość uczestniczenia we wszelkich formach edukacji.

 

Ogólna wartość projektu to 918 101,00 zł., przy czym wydatki kwalifikowalne wynoszą 746 423,58 zł.

 

W ramach projektu zrealizowano m.in. następujące zadania:

– doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach: higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik usług kosmetycznych

– remont i modernizacja istniejącej infrastruktury

– przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

 

Dzięki projektowi CKU SWŁ w Łodzi wzbogaciło się o nowoczesne urządzenia przeznaczone do praktycznej nauki zawodu, w tym:

– unit stomatologiczny z kamerą wewnątrzustną, monitorem oraz fantomem stomatologicznym przystosowanym do pracy w środowisku mokrym,

– mikromotory, audiometr diagnostyczny oraz audiometr impedacyjny,

– całopostaciowy fantom RTG wraz z aparatem RTG i radiologiczną stacją przeglądową dla radiologii ogólnej,

– stoły, aparaty i fotele do masażu

– fotele kosmetyczne wraz z niezbędnym sprzętem dla zawodu technik usług kosmetycznych

 

Dodatkowo dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu zostały przeprowadzone szkolenia  z użytkowania i wykorzystania dostarczonych urządzeń i sprzętu.

 

Dla zapewnienia dostępności infrastruktury szkolnej dla osób niepełnosprawnych został wykonany podjazd wraz z modernizacją sali gimnastycznej,  dostosowując ją do wymogów bezpieczeństwa.

 

 

Ponadto na terenie CKU SWŁ został zainstalowany monitoring
i przeprowadzono modernizację sali nr 6, dostosowując ją do prowadzenia zajęć z zakresu badania słuchu.

 

 

Wyposażenie pracowni zawodowych kierunków kształcenia objętych projektem:

 

 

 

 

Pracownia zawodowa wraz z zapleczem  kierunku

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

więcej zdjęć  >>

 

 

 

 

Pracownie zawodowe kierunku

PROTETYK SŁUCHU

więcej zdjęć  >>

 

 

 

Pracownia zawodowa kierunku

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

więcej zdjęć  >>

 

 

 

Pracownie zawodowe kierunku

TECHNIK MASAŻYSTA

więcej zdjęć  >>

 

 

 

Pracownie zawodowe kierunku

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

więcej zdjęć  >>

 

Dla zapewnienia dostępności infrastruktury szkolnej dla osób niepełnosprawnych został wykonany podjazd wraz z modernizacją sali gimnastycznej,  dostosowując ją do wymogów bezpieczeństwa.

 

 

 

 

SALA GIMNASTYCZNA

więcej zdjęć >>

 

Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 

   

 

O realizacji  projektu „MODERNIZACJA PRACOWNI ZAWODOWYCH CKU SWŁ W ŁODZI ODPOWIEDZIĄ NA OCZEKIWANIA RYNKU PRACY”  informuje specjalna tablica zamontowana przed wejściem do szkoły

 

Informacje na temat zakresu prac i celu projektu można znaleźć również na stronie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego pod adresem:

http://znwl.pl/projekty/centrum-ksztalcenia-ustawicznego-samorzadu-wojewodztwa-lodzkiego-w-lodzi-cku-swl-w-lodzi-realizuje-projekt-modernizacja-pracowni-zawodowych-cku-swl-w-lodzi-odpowiedzia-na-oczekiwania-rynku/

Last Updated on 29 kwietnia, 2021 by admin_cku