29.10.2018 r.

Wizyta uczniów z Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze

W piątek 26.10.2018 r. zainteresowani uczniowie drugich klas  wraz z opiekunami gościli w naszym Centrum. Celem przyjazdu do łódzkiej  szkoły policealnej była realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego,  m.in.  z zakresu pozyskania informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy, możliwościach ich uzyskiwania w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych oraz poznanie pełnej oferty edukacyjnej Centrum.
Podczas wizyty uczniowie spotkali się z Dyrektorem Centrum, następnie zapoznali się  z profesjonalnymi, wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt  pracowniami zawodowymi, rozmawiali z nauczycielami, uczniami  i słuchaczami naszej szkoły. Podczas wizyty ze strony licealistów padały  bardzo szczegółowe pytania dot. poszczególnych zawodów, warunków kształcenia oraz możliwości pracy po zakończeniu nauki w danym zawodzie.
Informacja o wizycie w naszej szkole jest dostępna również na stronie liceum >>.  Dziękujemy za spotkanie, serdecznie zapraszamy po ukończeniu liceum 😛

Last Updated on 22 listopada, 2020 by admin_cku