6.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę szkoleniową w projekcie.

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 14 listopada 2018 r.  w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl    z oznaczeniem: „Oferta na usługi szkoleniowe dla słuchaczy/słuchaczek CKU SWŁ w Łodzi”

Ogłoszenie jest dostępne w bazie konkurencyjności pod linkiem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147588

 


 

Last Updated on 6 listopada, 2018 by admin_cku