Aktualności

 

Uprzejmie informujemy, że plany na rozpoczynający się rok szkolny będą sukcesywnie dodawane na stronie:

https://www.cre-lodz.edu.pl/Plany-zajec,136#sub_mid

 

Natomiast wszelkie inne wiadomości organizacyjne na stronie:

https://www.cre-lodz.edu.pl/Rok-szkolny-20232024,22,51#sub_mid

 

... Więcej...


 

[*]

Zmarł

Włodzimierz Nawrocki- nauczyciel konsultant w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi prowadzący modelowe zajęcia edukacyjne, szkolne i pozaszkolne, pracujący innowacyjnymi metodami nauczania.

... Więcej...


 


CRE WŁ w Łodzi jest realizatorem grantu  w ramach programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój!

Tytuł projektu
„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,... Więcej...


05.06.2023
Rekrutacja 2023/2024
Terminy rekrutacji do Szkoły Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym dokumentem. Znajdują się w nim wszelkie terminy związane z procesem rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 oraz pełen wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.... Więcej...