Kalendarz roku szkolnego


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna:23 – 31 grudzień 2018 r.
Ferie zimowe:
województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
11 – 24 lutego 2019 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
w I semestrze
15.10.2018 r.
02.11.2018 r.
Terminy zjazdów dla wydziałów zaocznych w I semestrze zimowym
08 – 09.09. 2018, 22 – 23.09. 2018, 06 – 07.10.2018, 13– 14.10. 2018, 20 – 21.10. 201803 – 04.11. 201817 – 18.11. 2018,  01 – 02. 12. 201815 – 16. 12. 2018, 12 – 13. 01. 201919 – 20. 01. 2019
Czas trwania semestrów:
Semestr I  kończy się  25.01.2018 r.
Semestr II  trwa od 26.01.2019 r.  do 21.06.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna:18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie:
a) w okresie zimowymetap pisemny: 10 stycznia 2019 r.etap praktyczny:  szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji >>b) w okresie letnimetap pisemny: 18 czerwca 2019 r.etap praktyczny:
–  szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji >>Część praktyczna w obu sesjach:
– 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 180 i 240 minut
– godz. 9:00 i godz. 15:00,
– 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 120 i 150 minut
– godz. 8:00, godz. 12:00, godz. 16:00.
Terminy ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez OKE oraz przekazanie do szkół świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:– sesja zimowa: 22 marca 2019 r.
– sesja letnia: 30 sierpnia 2019 r.
Terminy zjazdów dla wydziałów zaocznych w II semestrze letnim2-3.02.2019 r.   9 -10.02.2019 r. 2-3.03.2019 r.  16 – 17.03.2019 r.  30 – 31.03.2019r.  13 – 14.04.2019 r. 27 – 28.04.2019 r.  11 – 12.05.2019 r.  25 – 26.052019 r. 8 – 9.06.2019 r.  15 – 16.06.2019 r.   
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w II semestrze
02.05.2019 r.
18.06.
2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych:21 czerwiec 2019 r.
Ferie letnie:22 czerwiec – 31 sierpień 2019 r.