Projekt UE Wygraj swoją przyszłość

... Więcej...


19.11.2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest:

Doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE),

... Więcej...


13.11.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS),

... Więcej...


 8.11.2018 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
dotycząca wyjaśnień dla postępowania: doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM),

... Więcej...